Tesla Metamorfoza

O Tesla metamorfozi

Anja Petrović, utemeljiteljica Tesla metamorfoze in svetovno priznana zdraviteljica, ima več kot dve desetletji izkušenj z alternativno medicino. Sedaj potuje po svetu ter predstavlja in poučuje to fascinant- no metodo zdravljenja, ki lahko pomaga pri transformaciji ljudi v večdimenzionalna Bitja svetlobe.

 

Tesla metamorfoza vzbuja med znanstveniki veliko zanimanja zaradi hitrih in pogosto neverjetnih ozdravitev ter nekaterih edinstvenih pojavov, povezanih s to metodo. To je botrovalo povabilu Anje Petrović, utemeljiteljice Tesla metamorfoze, da o tem spregovori pred strokovno javnostjo na Mednarodni Tesla znanstveni konferenci v Filadelfiji in na Univerzi Britanske Kolumbije (Kanada).

 

Klienti pripovedujejo o ozdravitvah bolezni, ki veljajo v ortodoksni medicini za neozdravljive, kot so rak, aids, poškodbe hrbtenice, sindrom kronične utrujenosti, lupus, celo ozdravitve prirojenih deformacij. Še pomembnejša od teh ozdravitev pa je lahko človekova evolucija, ki jo spodbujajo Tesla valovi!

 

Kaj so Tesla valovi? Za razliko od herčnih, postajajo Tesla valovi z oddaljenostjo vse močnejši. Tesla valovi jih imenujemo zato, ker jih je Nikola Tesla odkril med projektom Proste energije. Preko metode Tesla meta- morfoza, ki lahko povzroči preporod, pridejo klienti v stik s Tesla valovi in to neposredno iz Polja, brez uporabe naprav.

 

POVSEM NOVI FENOMENI  

 

Na posnetkih polikontrastne interferenčne fotografije (PIP) so Tesla valovi prikazani s purpurno barvo. Znanstveniki trdijo, da PIP posnetki nedvomno kažejo, da so frekvence energije, ki se pojavljajo med seansami Tesla metamorfoze, identične frekvencam Tesla valov pa tudi to, da nobena druga alternativna energijska metoda na posnetku s PIP kamero ne izkazuje purpurne barve, ki je značilna za Tesla valove.

 

Tudi v avri študentov Tesla metamorfoze se na posnetkih s PIP kamero pojavlja prav takšna purpurna barva, ki sicer ni običajna barva v človeški avri. Posnetki nekaterih praktikov s PIP kamero po letu dni so pokazali, da je bila v njihovi avri purpurna barva še vedno prisotna in celo bolj intenzivna.

 

Kakšen je pomen purpurne barve?
Anja je obiskovala predavanja o naukih Vivekanande, kajti kot je izjavil tudi Nikola Tesla je, Vedska filozofija edina teorija ki je lahko osnova sodobne znanosti. To ji je pomagalo razumeti pomen purpurne barve, ki je razvidna na PIP posnetkih med seansami Tesla metamorfoze in v avrah praktikov Tesla metamorfoze. Tam se je namreč seznanila s posebno meditacijo jogijev, katere cilj je dvigniti nivo človekove zavesti. Meditacija se začne pri korenski čakri, ki je rdeče barve in se nadaljuje navzgor skozi vseh sedem velikih čaker človeškega telesa, vse do kronske čakre, ki je purpurne barve. Vsem jogijem ne uspe doseči nivoja kronske čakre.

 

Samo pri Tesla metamorfozi se pojavlja tudi purpurna barva, barva kronske čakre. Fenomen purpurne barve v avrah vseh študentov, ki so bili na seminarju Tesla metamorfoze, kaže na to, da lahko frekvence Tesla valov dvignejo frekvenco naše zavesti na nivo kronske čakre. Anja s tem pojasnjuje dejstvo, da uspejo vsi študenti, ki opravijo seminar Tesla metamorfoze II, vzpostaviti komunikacijo s svojimi klienti na nivoju zavestnega, podzavestnega in integrativnega uma in sicer brez vsakršne iniciacije in brez uporabe kakršnihkoli simbolov ali ritualov.

 

Na posnetkih se pojavlja tudi zelena barva. Zelena je barva srčne čakre. Anja meni, da je to zato, ker ima Ljubezen v procesu zdravljenja poseben pomen. Zaradi tega se na seminarju Tesla metamorfoze študenti učijo tudi, kako izžarevati Ljubezen.

 

Doslej nepoznan fenomen je tudi pojav sferične bele svetlobe na posnetkih PIP kamere v času seanse Tesla metamorfoze. Pri zaporednih posnetkih, je vidno krožno gibanje svetlobe okoli klienta.

 

Enako zanimivi fenomeni so tudi svetlobne krogle in barve na zidu, vidne s prostim očesom, ki so se pojavljale v dvorani med nekaterimi seminarji.

 

Ko se nivo naše zavesti dvigne, zaznavamo več takšnih fenomenov. Nastopil je čas, da se usposobimo in postanemo večdimenzionalna Bitja svetlobe.
Dosezimo do svetlobe s Tesla metamorfozo®!

Tesla metamorfoza zdravja

Osnovni namen zdravilne metamorfoze je zdravljenje ter odpiranje telesa. Ko je telo, ki je prenosnik duše, očiščeno, je transformirano tudi duhovno bitje. Zdravilna metamorfoza ustvarja ravnovesje sistemskega delovanja kolektivnega jaza v vseh bitjih, ki imajo telo, vpliva pa tudi na vibracijo zavestnega ravnovesja med telesom in kolektivnim jazom, hkrati pa krepi frekvence možganskih valov v integrativnem umu. Na prvih seansah nenadoma na vsem lepem vzpodbudi vizije, žive sanje in krepi zavedanje. Zdravljenje je rezultat dogovora med višjo inteligenco ter strankinim fizičnim, umskim, čustvenim in duhovnim telesom. Priporočamo tri seanse.

Tesla komunikacija duše

Tesla komunikacija duše je zdravilna metoda, pri kateri zdravilec in stranka potujeta skupaj v pogovoru in sicer z ravni zavestnega uma, da bi lahko dosegli globine podzavesti. Zdravilec se poda v izvir, da bi prenesel sporočilo, stranki tega ni potrebno storiti in v večini primerov niti ni navzoča ob izvajanju te metode. Edini cilj tega procesa je zdravljenje in ni povezan z napovedovanjem usode ali postavljanjem diagnoze. Metodo uporabljamo v primerih, kjer stranka po treh seansah Tesla Metamorfoze zdravja ne opazi bistvenega izboljšanja in ji proces Tesla komunikacije duše pomaga razumeti, zakaj sama sebe ovira pri zdravljenju oziroma kako in zakaj ustvarja situacije, ki ji onemogočajo napredovati in se spremeniti. Ta metoda nam lahko tudi pomaga odkriti vzrok bolezni, izvaja pa se lahko tudi na daljavo.

Tesla metamorfoza svetlobnega telesa

Tesla Metamorfoza svetlobnega telesa je povezana z vašo telesno, umsko, čustveno in duhovno rastjo. Proces Tesla Metamorfoze svetlobnega telesa, raven zavedanja človeške energije, dvigne na višjo frekvenco v smeri frekvence zavesti višjih svetlobnih bitij. Ustvarja neprekinjen tok življenske energije, popolno ravnovesje frekvence svetlobe v DNK, aksiatonalnih linij in čaker v telesu, ter omogoča obnovo trinajstih izvirnih verig DNK. Okrepi naše potenciale in nas približa našemu optimalnemu načrtu.

Znane koristi:

– Umski, čustveni, telesni in duhovni razvoj se lahko premaknejo na višjo raven,
– Lahko ste bolj sposobni dajati in sprejemati ljubezen.
– Lahko se znebite občutkov strahu in krivde.
– Lahko se znebite negativnih čustvenih vzorcev.
– Proces uravnovesi, sprosti, pomladi in uskladi fizično telo.
– Omogoči duhu več prostora, da se izrazi skozi fizično telo.
– Vaša zavest lahko preseže omejitve tridimenzionalne ravni zavesti.

 

Tesla Metamorfozo svetlobnega telesa opravimo v dveh seansah v dveh dneh zapored ali največ v razmiku 48 ur.
Seanso opravimo samo enkrat v življenju, saj učinkuje do konca življenja zato je ni treba ponavljati.
Priporočljivo je, da pred seanso Tesla metamorfozo svetlobnega telesa opravite dve ali tri seanse Tesla metamorfoze zdravja, kajti zdravilne seanse uravnovesijo telo in omogočijo, da proces poteka bolj gladko.